Vantaan kuntalaispalvelut ja Katrinebergin kartano

Julkaistu Kategoriat Tekijät

Katrinebergin kartano on 1800-luvun taitteessa rakennettu kartano Vantaan Seutulassa, mikä muodostaa ainutlaatuisen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän maisemallisen kokonaisuuden. Katrinebergin kartanon toiminnan käynnistämisen myötä uinuva kartano herää uuteen loistoon palvelemaan 2010-luvun kuntayhteisön tarpeita.  

Katrinebergin kartano on uusi Vantaan kaupungin asukastila. Toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Sen tavoitteita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Toiminnan käynnistämisen myötä Katrinebergistä kehittyy yhdessä tekemisen ja uusien innovaatioiden alusta; tekemisen, oppimisen ja kokemuksien paikka; portti paikallisyhteisöön ja asukkaisiin; polku vahvempaan luontosuhteeseen. Lisäksi toiminnan käynnistäminen luo mahdollisuuden monitoimijaisen yhteistyön tutkimus- ja kehitystyölle.

Katrinebergin toimintamalli perustuu monitoimijaiseen verkostoyhteistyöhön. Tehtävänä on toimijaverkoston rakentaminen, toimijoiden toimintaedellytyksien luominen ja monipuolisen toiminnan aikaansaaminen. Toiminnan suunnittelu ja toteutus noudattavat avoimuuden ja kuntalaislähtöisyyden periaatteita.

Katrinebergin toteuttamisesta vastaa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Kuntalaispalvelujen vankka kokemus, osaaminen ja asiantuntemus luovat hyvät edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle.

Tykkää Katrinebergin kartanosta Facebookissa!

Tutustu Vantaan kaupungin asukastiloihin