Työterveyslaitos

Julkaistu Kategoriat Tekijät

Työterveyslaitoksen Naiset työssä -hanke toimii Pohjois-Pohjanmaalla ja sen tavoitteena on naisyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Euroopan sosiaalirahaston varoista. Hankkeemme on alkanut helmikuussa 2015, ja se jatkuu tammikuun 2018 loppuun. Hankkeemme tavoite on ollut mm. lisätä  naisyrittäjien verkostoitumista ja etenkin heidän saamaansa vertaistukea toisiltaan. Olemme mm. järjestäneet vertaisryhmiä ja työpajoja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjille heidän työkyvyn ja terveyden edistämiseksi. Myös hankkeen valtakunnallinen sosiaalisen markkinoinnin kampanja yrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämiseksi on toiminut teemalla Yhdessä. Olemme myös pyrkineet lisäämään työterveyshuollon ja pienyrittäjien vuorovaikutusta paikallisesti ja maanlaajuisesti, jotta syntyisi uusia tapoja edistää yrittäjien työhyvinvointia ja terveyttä yhdessä.

Hankkeemme tavoitteet ovat peräisin mm. aikaisemmista tutkimustuloksista. Suomen Yrittäjänaisten ja Ilmarisen tutkimuksessa naisyrittäjät ovat kaivanneet vertaistukea ja verkostoitumista. Yrittäjien hyvinvoinnin tila -tutkimus kertoi että noin viidennes yrittäjistä koki yksinäisyyden työssä jaksamista haittaavaksi tekijäksi. Ja lisäksi Yrittäjien hyvinvointibarometrin mukaan yrittäjillä stressin kokeminen on ollut yhteydessä sosiaalisen tuen saamiseen. Oulun Eteläisen alueen mikroyrittäjien hyvinvointitutkimuksessa sen sijaan havaittiin, että mikroyrittäjien työn varjopuolia ovat kiire, pitkät työpäivät, haitallinen stressi ja lyhyet yöunet. Naisyrittäjien hyvinvointitutkimuksessa kolmanneksella naisyrittäjistä oli myös ristiriitaa kotitöiden ja työn kesken, he halusivat viettää enemmän aikaa läheistensä kanssa. Väitämme myös, että työhön uppoutuminen ja huoli yritystoiminnan jatkuvuudesta voivat verottaa omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Yrittäjän työkyvyn säilyminen ja ylläpitäminen on kuitenkin tärkeää myös yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Yksi unelmistamme vuodelle 2017 on, että hankkeeseen osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjät ovat saaneet mahdollisuuksia verkostoitua ja saada vertaistukea, ja että sitä kautta heidän voimavaransa toimia yrittäjinä ovat kasvaneet. Unelmamme on myös että yrittäjien työkyky ja terveys ovat kohentuneet työpaikkaterveydenedistämisen toimiemme kautta.

Tutustu Naiset työssä -verkkosivuihin!

Sytyttäjä -työpajamalli työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen

Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet -Tsekkaa työkykysi!

Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet.pdf

Smaforetagarens arbetsformaga.pdf

Cornerstones of work ability.pdf

ttl_logo

ely-logologo1   logo2