Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Julkaistu Kategoriat Tekijät

Yhteispelillä kohti arjen hyvinvointia -hankkeessa tuetaan lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointia osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä. Alueelliset kohtaamistuokiot, retket ja luennot mahdollistavat matalankynnyksen yhteistoiminnan arjen piristeeksi. Yhteistoiminnan käynnistymistä yhdistysten, kuntatoimijoiden ja seurakuntien kesken tuetaan verkostomaisella työotteella.

Kumppanuusverkosto on myös Facebookissa!