På svenska

Suomi100_kuvitukset_4a-1

Vi äter tillsammans

Visste du att vi finländare äter tillsammans mer sällan än invånarna i något annat OECD-land? Hälften av oss besöker inte varandra och vänner eller släkt bjuder vi hem bara några gånger per år. På jobbet äter en fjärdelel av oss vår lunch- eller tar vår kaffepaus ensamma.  Vi har ständigt bråttom – i skolan, på jobbet och hemma. Ändå vill vi nästan alla äta tillsammans oftare – hemma, på restaurang eller t.ex. på en skogsutflykt med vår egen goda matsäck med oss. Vi är på rätt spår! Att äta tillsammans föder en gemenskap som ger oss positiv energi och får oss att må bra på ett sätt som ökar vår livskvalitet och gör oss friskare!                                                                                                               

Vi äter tillsammans när Finland fyller 100 år!

När Finland firar sitt 100-årsjubileum kan vi ändra vår matkultur tillsammans.

Vi äter tillsammans-fenomenet föddes ur en dröm som sammanförde ett stort antal människor med mat som yrke eller mat som intresse.  Under 2017 siktar finländska samfund, företag, föreningar, förbund, fonder, byar och städer på att göra Finland till ett spännande matland med en stor känsla för samhörighet.

Vi vill återuppväcka besökskulturen med sina bortglömda seder och traditioner. Vi vill skapa en kultur som inspirerar till gemensamma måltider och måltidsupplevelser i hela Finland. Alla är välkomna att fira Finlands 100 år av självständighet vid gemensamma matbord. Programmet omfattar otaliga mindre och större evenemang där vänner, grannar, samfundsmedlemmar, by- och stadsbor äter tillsammans.

Alla är välkomna med genom att delta i festårets alla tänkbara gemensamma måltider eller att bjuda in till egna måltider, skapa måltidsuppleveleser!

Ett nytt tema varje månad!

Finland förtjänar mer än ett födelsedagskalas! Självständighetsdagen är en självskriven festdag, men dessutom ordnas inspirerande tillställningar kring gemensamma måltider den 6:e varje månad – alla sådana som samlar så många som möjligt med.  Varje månad har ett ”Vi äter tillsammans”-tema som får sitt eget kommunikations- och annat material för alla deltagare. 100 dagar före självständighetsdagen arrangeras Världens Största Byfest. Hela Finland deltar i födelsedagskarnevalen under veckoslutet “100 före 100” (25.–27.8. 2017). Hundratals aktörer över allt i Finland ställer till med sina egna byfestivaler. Det firas t.ex. nationalparkerna, under öppet himmel, i garnisoner, skolor och restauranger. Du väljer: Vill du ställa till med en fest ensam eller tillsammans med någon, eller vill du bara njuta av något av alla de många dukade borden som väntar på dig!

Du är hjärtligt välkommen!

Enligt en färsk enkät som gjordes om hur vi uppskattar vår mat och våra måltidsupplevelser vill de flesta av oss finländare njuta av gemensamma måltider i en stressfri atmosfär. Under året 2017 kan vi uppfylla vår dröm tillsammans. De som startade projektet Vi äter tillsammans har dukat bordet för vårt stora festår. Tiotals nationella organisationer och företag är med i projektet. Feståret ger oss alla ett unikt tillfälle att skapa en mat- och dryckeskultur som understryker ordet gemenskap. Kom med och sprid fenomenet – var med om att göra måltidsgemenskapen och de gemensamma måltiderna till en folkrörelse hela Finland!

*Enkäten om hur vi uppskattar vår mat och våra måltidsuplevelser utfördes av Taloustutkimus Oy för Jord- och skogsbruksministeriet i maj 2016.