Hyvän tahdon yhdistys

Julkaistu Kategoriat Tekijät

Vuonna 2017 perustetun Hyvän tahdon yhdistyksen ideana on kehittää ja mahdollistaa sosiaalisia innovaatioita. Yhdistys huomioi toiminnassaan koko ihmisen elinkaaren ja edesauttaa elämänkaaren eri vaiheissa olevia ihmisiä; lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia luomaan yhdessä ympäristöä, yhteisöä ja yksilöä eheyttävää toimintaa.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisesti kokoamalla ja jakamalla tietoa ja käytänteitä liittyen yksilön ja ihmisyhteisön vastuuseen ja mahdollisuuksiin luoda myötätuntoon, eheyttävään kohtaamiseen ja yhdessäluomiseen perustuvaa kulttuuria.
Yhdistys järjestää esim. leirejä, kursseja, koulutusta, työtoimintaa ja retriittejä mm. ympäristö- ja luontoteeman, kokonaisvaltaisen terveyden ja elämänhallinnan sekä erilaisten taitojen, taiteiden ja kädentaitojen alueella.