Folkhälsans löfte

Julkaistu Kategoriat Tarinat

Vi uppmärksammar i våra lunchrestauranger den 6:e varje månad med de teman som Vi äter tillsammans-projektet har lyft fram och i mån av möjlighet dukar vi upp till långbord. Därtill bidrar var och en av lunchrestaurangerna med att den dagen speciellt uppmärksamma Finland 100 år på olika vis i våra Folkhälsanhus. 

Läs mer om oss!