Evijärvi-seura

Julkaistu Kategoriat Tekijät

Evijärvi-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on työskennellä sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Yhdistys toimii kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun sekä matkailun aloilla.

Toiminnallaan Evijärvi-Seura ry edistää paikalliskulttuurin elvyttämistä ja kehittämistä pyrkien herättämään asukkaissa kiinnostusta paikalliseen kulttuuriin sekä syventämään kiintymystä kotiseutuun.

Lue lisää verkkosivuilta